Vzdálená správa

Comments (...)

2010.06.02a / 00:00

 

002) Vzdálená správa

 

    - implicitní UDP port změněn na 3334

 

 

 

2009.12.01a / 16:00

 

005) Vzdálená správa - povel 1 - doplněn datum zpracování a sazby DPH

    na vzdáleném PC

 

 

 

2009.11.26b / 01:00

 

    - doplněna vzdálená správa - Servis / Vzdálená správa

 

 

 

2009.11.14a / 12:00

 

012) Doplněna vzdálená správa

 

    - lze pro vybrané počítače uložit lokální konfiguraci a reklamaci

      do tabulky PC00 a tu následně odeslat autorovi programu

 

 

 

2007.12.03d / 16:00

 

001) Vzdálené připojení k počítači přes Internet

 

    - ideální například pro vyřešení problému na vzdáleném počítači

 

    - popis a download v češtině zde:

 

      http://www.crossloop.com/index.html

 

      Je to vlastně obdoba VNC a v jádru to používá TightVNC, jede to ale přes nějaký

      server té služby přes Internet a vše jede přes HTTP protokol a port 80,

      projde to tedy všemi firewally atd.

 

      Pracuje to tak (popis na webu je kompletně česky a i program je počeštěn a jeho

      ovládání opravdu zvládne i uživatel se základním vzděláním), že to spustí třeba

      na pokladně jako HOSTITEL, zadají nějaký smluvený kód - třeba test123 (musí mít

      min. 8 znaků a některé musí být číselné) a stisknou Připojit a kdokoliv přes

      Internet ve stejně spuštěném programu ale jako PŘIPOJENÝ zadá stejný přístupový

      kód a stiskne Připojit a má asi 2 minuty na to, aby ten Hostitel povolil připojení.

 

      A pak už to jede podobně jako ve VNC a lze vzdálený počítač libovolně ovládat

      a třeba si z něj nebo naopak na něj poslat nějaký soubor.

 

      Jednoduché, zadarmo a navíc to funguje!

 

 

 

2006.06.15a / 12:00

 

001) Vzdálená správa

 

    - doplněny funkce pro podrobnou analýzu dob prováděných SQL na jednotlivých

      počítačích:

 

      18 - Poslední SQL 1s

           ... poslední SQL trvající 1-10s

 

      19 - Poslední SQL 10s

           ... poslední SQL trvající 10-100s

 

      20 - Poslední SQL 100s

           ... poslední SQL trvající 100-s

 

      21 - Právě probíhající SQL

 

      22 - Nejdelší SQL

 

    - tyto funkce zobrazí informace pouze z počítačů s nainstalovanou

      touto nebo novější verzí programu

 

 

 

2005.10.20b / 18:00 BETA

 

002) Vzdálená správa:

 

    0016 Poslední ztráta připojení k serveru S/U

 

    0017 Poslední násilné ukončení programu

 

 

 

2005.10.18c / 12:00 BETA

 

001) Vzdálená správa

 

    - funkce 14 - Poslední SQL - doba posledního SQL uvedena v sekundách

 

    - doplněna funkce:

 

      15 - Načtení síťové konfigurace

 

      - na vzdálených počítačích způsobí znovunačtení síťové konfigurace

        (např. po její změně administrátorem)

 

 

 

2005.10.17a / 09:00 BETA

 

001) Vzdálená správa:

 

    - Servis / Konfigurace / Program / Server

 

      doplněno pole

 

      UDP port

 

      standardně nastaven na 3333, při problémech s Firewall možno změnit

 

      při změně by měl být program nasazen na VŠECH počítačích, jinak budou

      (starší verze programu) pro vzdálenou správu nedostupné

 

003) Vzdálená správa:

 

    - doplněna funkce 0014 - Poslední SQL

 

      při zvýšené zátěži serveru vlivem SQL dotazů tak lze ověřit,

      jaká SQL běží na jednotlivých PC

 

      pro správnou funkci je nutná tato nebo novější verze programu

 

 

 

2002.10.22b / 18:00

 

03) Vzdálená správa

 

   - povoleno pouze pro administrátora

 

   - aktuální seznam funkcí:

 

     0001 Číslo PC / Číslo uživatele / Verze SW manas

     0002 Paměť: MemTotalPhisical / MemTotalVirtual / MemAvailPhisical / MemAvailVirtual [MB]

     0003 Operační systém

     0004 CPU

     0005 Rozlišení monitoru

     0006 Internet

     0007 Uživatel: ComputerName / CurrentUserName / OwnerCompany / OwnerName

     0008 Doba spuštění Windows [hodin]

     0009 Lokální čas a datum / Poslední spuštění SW manas

     0010 Poslední oprávnění

     0011 Poslední FormAction

     0012 Počet stisknutí kláves / Průměr za minutu / L-myš / P-myš

     0013 Doba od posledního stisknutí klávesy / L-myš / P-myš

     8888 Násilné ukončení SW manas na všech PC

 

   - zprávy ze všech PC doplněny o ComputerName

 

 

 

2002.06.29a / 15:00

 

01) Vzdálená správa

 

   - funkce 8888 - Násilné ukončení SW manas na všech PC

 

 

 

2002.06.11a / 16:00

 

01) Servis / Vzdálená správa - doplněny funkce:

 

   0009 Lokální čas a datum / Poslední spuštění SW manas

   0010 Poslední oprávnění

   0011 Poslední FormAction

   0012 Počet stisknutí kláves / Průměr/s / L-myš / P-myš

   0013 Doba od posledního stisknutí klávesy / L-myš / P-myš

 

 

 

2002.06.10d / 23:00

 

01) Servis / Vzdálená správa

 

   0001 Číslo PC / Číslo uživatele / Verze SW manas

   0002 Paměť: MemTotalPhisical / MemTotalVirtual / MemAvailPhisical / MemAvailVirtual [MB]

   0003 Operační systém

   0004 CPU

   0005 Rozlišení monitoru

   0006 Internet

   0007 Uživatel: ComputerName / CurrentUserName / OwnerCompany / OwnerName

   0008 Doba spuštění Windows [hodin]

 

   Poslat zprávu všem

 

 

 

Vzdálená správa

 

Modul umožňuje spravovat z jednoho místa (serveru) počítače připojené k síti.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0