XML - Webová služba pro distribuci

Comments (...)

2016.06.21c / 12:00

 

001) Webová služba pro distribuci XML skladových dokladů ověřena pod migrovaným

    komunikačním serverem, k migraci dojde z 26. na 27.06.2016

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0