Zadání hmotnosti ručně bez připojené váhy

Comments (...)

001) V kartě zboží v číselníku zboží v záložce

    Uživatel uprostřed nahoře zrušte zaškrtnutí

    pole:

 

    Číst hmotnost z váhy

 

    tím se deaktivuje automatické načtení hmotnosti

    zboží z připojené váhy a hmotnost lze zadat

    ručně

 

002) Zadání ve vstupním poli POS

 

    hmotnost * zboží

 

    hmotnost je reálné číslo v kilogramech

 

    zboží lze zadat:

 

    - číslem

    - názvem ... výběr ze seznamu

    - pomocí EAN

 

    Př.:

 

    0.123 * 7112 <Enter>

 

    0.123 je hmotnost zboží v kilogramech

 

    7112 je číslo zboží

 

    zadává se bez mezer

 

003) v konfiguraci programu lze omezit zadání

    hvězdičky:

 

    Servis / Konfigurace / 3.POS / POS NEW

 

    i rozsah zadávaného číslo (hmotnost):

 

    Servis / Konfigurace / 3.POS / POS NEW

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0