Záloha

Comments (...)

FAQ - Sklad - odečtení zálohy na dokladu

 

pokud byla předem přijata záloha (část konečné fakturované ceny) a

nebyl na tuto částku vystaven Daňový doklad na přijatou platbu (podle

zákona o DPH), stačí v záložce hlavička vyplnit první řádek v

rámečku "Zálohově zaplaceno", který je umístěný pod polem poznámka. Do

pole "částka Kč" uvedete výši přijaté zálohy, do pole "Dne" uvedete

datum přijetí platby, v poli "VS" může zůstat 0, pak na daňovém

dokladu bude stejné číslo dokladu jako variabilní symbol dokladu -

pokud není zálohově zaplacena celá částka vystavovaného dokladu,

doporučujeme tento postup.

 

Pokud do pole "VS" uvedete VS, pod kterým byla přijata zálohová platba

(do pole VS se uvede číslo zaplacené proforma faktury a pak na dokladu

je uvedeno číslo vystaveného daňového dokladu vlevo a jako VS se doplní

číslo proforma faktury, pokud je záloha na celkovou částku

faktury a k úhradě "nula Kč"), na vystaveném daňovém dokladu se toto

číslo dosadí jako variabilní symbol - nedoporučujeme u částečně zálohově

uhrazených dokladů.

 

 

 

2007.06.25c / 12:00

 

001) Skladový doklad - Hlavička - Zálohová platba

 

    - doplněna pole

 

      Základ  5% ... odpovídá pole UZavoznik  / 100.0

      Daň     5% ... odpovídá pole UVyhotovil / 100.0

      Základ 19% ... odpovídá pole USkladnik  / 100.0

      Daň    19% ... odpovídá pole UPorizovac / 100.0

 

    - doplněna pole do mustrů sestav 1/3/4:

 

      1 499 [10:2] ... Základ  5%

      1 500 [10:2] ... Daň     5%

      1 501 [10:2] ... Základ 19%

      1 502 [10:2] ... Daň    19%

 

 

 

2007.02.05a / 12:00

 

002) Sklad - Hlavička dokladu / Základ

 

    - doplněny údaje pro zálohovou platbu dokladu:

 

      Částka Kč ... pole UPrepisovac *100.0

      Dne                UOsoba

      VS                 UDispecer, max. 99999999

 

      při změně těchto údajů je nutné stisknout Zapiš

 

      - oprávnění:

        8516 Sklad - Zapiš zálohovou platbu

 

      do mustrů dokladů doplněna pole typu 1/3/4:

 

      1 496 - Záloha - VS ... 8 míst, pokud není zálohová platba nastaví se VS dokladu

      1 497 - Záloha - Kč ... 12:2

      1 498 - Záloha - Datum zaplacení zálohy ... DD.MM.RRRR

 

 

 

FAQ - sklad:

 

Jak zadat zaplacenou zálohu na doklad?

- do pole Poznámka zadejte #ZAčástka, např. #ZA123.45

 částka zaplacené zálohy se v mustru dosadí do pole 3 ^20

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0