Zaokrouhlení

Comments (...)

2011.01.06a / 00:00

 

001) POS - upraveno zaokrouhlení na 1 Kč pro kladná i záporná čísla

 

    ověřena i všechna ostatní zaokrouhlení

 

 

 

2010.12.23a / 00:00

 

005) POS

 

    - upraveno zaokrouhlení malých záporných částek

 

 

 

2008.07.25a / 19:00

 

002) Od 1.9.2008 se automaticky nastaví na POS zaokrouhlení částky při

    hotovostní platbě na 1 Kč

 

    0.00 - 0.49 se zaokrouhlí na 0

 

    0.50 - 0.99 se zaokrouhlí na 1

 

    v dalších verzích programu bude ověřen správný výpočet DPH při zaokrouhlení

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0