Zápočet

Comments (...)

2006.02.16b / 12:00

 

003) Zápočet za partnera / IČO:

 

    - doplněn Tisk

 

      - oprávnění    

 

        8335 Zápočet za partnera / IČO

 

 

 

3. Vzájemné zápočty

 

Vzájemné zápočty (faktury přijaté - vydané, faktury přijaté a vydané - dobropisy) provádíme rovněž prostřednictvím modulu Platby. Jako účet platby zadáme číslo účtu z účtové osnovy, které je určeno pro vzájemné zápočty (např. 395000 Vnitřní zúčtování) a provádíme postupně "platby" jednotlivých vzájemně započítávaných dokladů až do výše zápočtu. Ke každé takto provedené "platbě" je vytvořen doklad (většinou tzv. vnitřní doklad, typ dokladu zadáme při zadávání platby do příslušného pole), kde závazek či pohledávka nejsou proúčtovány proti účtu pokladny nebo běžnému účtu, ale právě proti námi zadanému "spojovacímu" účtu. Po správně provedeném a zaúčtovaném vzájemném zápočtu budou strany spojovacího účtu vyrovnané a případný doplatek bude doúčtován na odpovídající stranu pokladny nebo běžného účtu.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0