Zápočet

Comments (...)

Inventura zboží

 

Generuj zápočet - celková cena

 

- význam zaškrtávacího pole Vynech zboží 1xxxx - 4xxxx

- zaškrtnuto - zpracovává pouze zboží v intervalu mimo 10000 - 49999

- nezaškrtnuto - zpracovává pouze zboží v intervalu 10000 - 49999

- oprávnění 2163 - Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem

- obdobná funkce - zjistí se celková cena přebytku ve zdrojové ceně a

 přebytky se započítávájí s manky až do výše ceny přebytku

 pro kontrolu musí být údaj SumaZ Kč (suma zápočtu přebytku a závazku

 vyjádřená v Kč) nulový

 

Zpracuj K1

 

- oprávnění 2156 - Hruška/INV/Z - Zpracuj K1

- vybere se soubor s K1

- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být

 vyloučena z importu

- z K1 se importuje MJ a cena Kč/MJ z řádku konečných zásob KZ, číslo

 a název zboží se bere z hlavičky zboží,

 obaly jsou ignorovány, součty na konci sestavy jsou rovněž ignorovány

- použitá pole číselníku zboží:

 Double_02 ... K1MJ - množství MJ dle K1

 Currency_02 ... K1KcMJ - cena MJ dle K1, je-li nulová, dosadí se

 pole ZdrojovaCena

 Currency_03 ... K1CenaCelkem - cena celkem dle K1

 

Zpracuj PF - Proforma faktury

 

- oprávnění 2157 - Hruška/INV/Z - Zpracuj PF

- zadá se minimální a maximální číslo dokladu proforma faktury

- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být

 vyloučena z importu

- použitá pole číselníku zboží:

 Double_03 ... PFMJ - množství MJ dle Proforma faktury

 

Zpracuj ZA - Zakladač

 

- oprávnění 2158 - Hruška/INV/Z - Zpracuj ZA

- zadá se jméno tabulky zakladače nebo se pole ponechá prázdné pro

 samostatné vynulování pole Double_04 v číselníku

 zboží

- do polí Vyloučené zboží se uvedou čísla zboží, která mají být

 vyloučena z importu

- použitá pole číselníku zboží:

 Double_04 ... ZAMJ - množství MJ dle Zakladače

 

Generuj - množství

 

- oprávnění 2159 - Hruška/INV/Z - Generuj - množství

- použitá pole číselníku zboží:

 Double_05 ... kladný přebytek / záporné manko v množství MJ

 Double_06 ... manko - zápočet přebytku, množství MJ - 1. doklad pro

 zápočet přebytku a mank

 Double_07 ... manko - zůstatek manka, množství MJ - 2. doklad

 zůstatku mank

- generuje soubor c:\zapocet.txt určený pro import DL zápočtu

 přebytku a mank

 generuje soubor c:\manka.txt určený pro import DL zůstatku mank

 soubory se naimportují do zvoleného typu a datumu dokladu funkcí

 Sklad / Import dokladu

 formát souboru:

 

- řádky začínající ; jsou poznámky, které se neimportují

 

  číslo_zboží ; množství_MJ ; cena_MJ

 

 postup generování:

 

- přebytkem se rozumí kladný rozdíl inventurní_stav -

 dokladový_sklad

 kde inventurní_stav je součet množství MJ z proforma faktur a

 zakladače

 dokladový_sklad je množství MJ z K1

- za skupinu zboží se považuje pravé 4-místné číslo z čísla skupiny

- nejprve se průchodem číselníku zboží pro každou skupinu stanoví

 celkový přebytek v množství MJ

- v dalším průchodu se pro každé zboží podle skupiny postupně

 vyrovnává celkový přebytek až k nule vůči mankům pro

 zboží ve stejné skupině

- v následujícím průchodu se zjištuje, zda nezbyl nezapočtený

 přebytek pro některou skupinu

 zboží a tento se započte s mankem nyní již libovolného zboží (i v

 jiné skupině zboží)

- na závěr se v posledním průchodu do souboru c:\zapocet.txt

 zapisuje:

 

- pro kladné pole Double_05 (přebytek)

 číslo_zboží ; -Double_05 ; Currency_02

- pro záporné pole Double_05 (manko)

 číslo_zboží ; Double_06 ; Currency_02

- a do souboru c:\manka.txt zapisuje:

- pro záporné pole Double_05 (manko)

 číslo_zboží ; Double_07 ; Currency_02

 

Generuj - cena celkem

 

- oprávnění 2163 - Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem

- obdobná funkce - zjistí se celková cena přebytku ve zdrojové ceně

 a přebytky se započítávájí s manky až do výše ceny přebytku

 

Tisk - zápočet přebytku

 

- oprávnení 2160 - Hruška/INV/Z - Tisk - zápočet přebytku

- tiskne soubor c:\zapocet.txt určený pro import DL zápočtu přebytku

 a mank

- součty MJ a celkem Kč by měly být nulové, jde o zápočet přebytku a

 mank

- doklad by se měl do DL naimportovat s obráceným znaménkem

 

Tisk - manka

 

- oprávnění 2161 - Hruška/INV/Z - Tisk - manka

- tiskne soubor c:\manka.txt určený pro import DL zůstatku mank

- součty MJ a celkem Kč udávají celková manka

- doklad by se měl do DL naimportovat s obráceným znaménkem

- doklad by měl dorovnat K1 na inventurní stavy (finančně, ne

 množstevně pro zápočet manka s přebytkem)

 

Tisk - obaly

 

- oprávnění 2162 - Hruška/INV/Z - Tisk - obaly

 

Oprávnění

 

2156 Hruška/INV/Z - Zpracuj K1

2157 Hruška/INV/Z - Zpracuj PF

2158 Hruška/INV/Z - Zpracuj ZA

2159 Hruška/INV/Z - Generuj - množství

2160 Hruška/INV/Z - Tisk - zápočet přebytků

2161 Hruška/INV/Z - Tisk - manka

2162 Hruška/INV/Z - Tisk - obaly

2163 Hruška/INV/Z - Generuj - cena celkem

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0