Zásoby

Comments (...)

2021.04.08a / 00:00

 

001) AutoUpgrade - manasNX.exe + manasPOSnx.exe

 

002) Kompletní distribuce programu

 

003) 2141 - Sklad - chyba zásob

     

    - zrušena tlačítka, funkce a horké klávesy:

      ---------------------------------------------------

      - Nové zb./R + Alt+B

      - Číselník zboží

      ---------------------------------------------------

      - Shift+F10 - výběr zboží *

      - Shift+F12 - Akce pro poslední zboží *

      ---------------------------------------------------

      - Ctrl+F2 - změna čísla zboží

      - Ctrl+F4 - číselník CK/Z *

      - Ctrl+F10 - číselník zboží *

      ---------------------------------------------------

      - Alt+F2 - Informace *

      - Alt+F10 - nové zboží *

      ---------------------------------------------------

      - .EAN - čárkový kód - ve vstupním poli

      ---------------------------------------------------

 

    - manipulace s číselníkem zboží MUSÍ být prováděna

      MIMO řádky skladových dokladů

 

    - aby se efekt plně projevil, musí být nainstalováno

      na všech počítačích na prodejně

 

    - při příjmu nového zboží nebo zboží s neznámým EAN

      doporučuji toto zboží odložit, dokončit příjem

      známého zboží a následně mimo řádky příjmového

      dokladu nové zboží doplnit do číselníku zboží + EAN

      a potom doplnit do řádků příjmového dokladu

 

      většina funkcí zablokovaná v řádcích dokladu je

      po Esc dostupná v seznamu dokladů - označeny *

      a po Enter v seznamu dokladů se program opět

      přepne do řádků dokladu

 

 

 

FAQ - Nesedí zásoby nebo pohyby zboží

 

Může jít o porušené indexy nebo duplicitní položky

v číselníku zboží (aa__Z201) nebo EANů (aa__CK00).

 

Je proto nutné oba číselníky reindexovat

(v EM Reindex/Pack table/Restructure)

a spustit test na duplicity vět:

 

Číselník zboží - Test duplicity vět

 

Číselník EAN - Test duplicity vět

 

v Servis / Data / Oprava dat ... vlevo dole v okně

 

 

 

2014.03.11a / 13:00

 

001) Sklad

 

    - doplněno logování pro povolení zásob do mínusu

 

 

 

2012.09.13a / 12:00

 

001) Sklad / POS

 

    - doplněno podrobnější logování změn zásob zboží

 

    - do dokončení změn zásob zboží je vstup z klávesnice blokován a při pokusu o vstup z klávesnice

      se ozve siréna

 

    - případný problém při aktualizaci zásob je signalizován sirénou

 

 

 

2005.11.07a / 09:00

 

001) V číselníku zboží v kartě zboží je možné potlačit hlídání kladných

    zásob zboží při výdeji zrušením zaškrtnutí pole Hlídat zásoby.

 

    Nastavení je vhodné při prodeji služeb.

 

002) V Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady je možné potlačit hlídání

    kladných zásob zboží při výdeji pro všechny druhy zboží

    zrušením zaškrtnutí pole Signalizace zásob (lokální parametr).

 

    Nastavení je vhodné při prodeji služeb.

 

 

 

2005.11.03a / 15:00

 

001) Sklad / POS

 

    - při překročení zásoby zboží se zobrazí i informace o čísle a názvu zboží

 

 

 

2005.07.03c / 18:00

 

001) Sklad / POS

 

    - přečerpání zboží není signalizováno u pohybu obalů

 

 

 

2005.01.25e / 18:00

 

01) Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob

 

   - hlášení o obsazení aktualizace zásob lze potlačit stisknutím klávesy Esc

     u varovného hlášení

 

 

 

2005.01.25c / 15:00

 

02) Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob

 

   - u síťového zpracování může (zcela vyjímečně) dojít k současné

     aktualizaci zásob ze 2 síťových klientů pro jedno zboží

 

     tento stav je ošetřen - při zahájení aktualizace zásob daného zboží

     se u tohoto zboží nastaví pole StavPrenosu na 99 a po ukončení

     aktualizace na 0

 

     pokud je při zahájení aktualizace zásob pole již nastaveno na hodnotu 99,

     znamená to, že někdo dříve začal zásobu aktualizovat - objeví se

     varovné hlášení a pokus o aktualizaci je opakován, dokud není

     hodnota pole StavPrenosu nulová

 

 

 

2004.04.27a / 07:00

 

01) Sklad - přečerpání zásob

 

   - zrušena blokace zápisu do řádku dokladu

 

   - při přečerpání zásob (musí být povoleno v konfiguraci) se ozve trylek a zobrazí

     velké červené okno se zprávou o přečerpání zásob

 

     obsluha MUSÍ stisknout Enter a následně provést akci dle organizačních pravidel,

     například storno řádku nebo změnu množství

 

 

 

2003.01.21a / 10:00

 

01) Sklad

 

   - signalizace přečerpání zásob sirénou je až po úplném dokončení

     aktualizace zásob a nápočtů

 

 

 

2000.10.28a / 09:30

 

- zásoby:

 

 - cesta 820 se bere jako výdej jako doposud

 

 

 

2000.10.27a / 09:00

 

- zásoby:

 

 - cesta 820 se bere jako příjem

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0