Zatížení maloobchodu

Comments (...)

2019.01.16a / 07:00

 

002) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - pro typ dokladu 438 změněn koeficient z 0.2424 na 0.2537

 

 

 

2018.04.05a / 13:00

 

002) Sestavy - Účetnictví - XML - Zatížení maloobchodu

 

    - pouze uživatel 112016

 

    - Volba typu dokladu - 438 - dekády Pekárna

 

    - upraven SQL dle zadání

 

 

 

2013.08.09a / 13:00

 

001) Zatížení maloobchodu - upraveno

 

 

 

2013.07.31a / 00:00

 

006) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - pro 438 Pekárna použito 24% = 0.1935 koeficient

 

 

 

2013.02.27a / 15:00

 

01) Účetnictví / Sestavy / XML

 

   - upraveno generování XML dokladu se zatížením maloobchodu pekárny

 

 

 

2013.01.21a / 13:00

 

001) Účetnictví / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - upraven koeficient z DPH v XML pro rok 2013 a další (z konfigurace)

 

 

 

2012.01.26b / 16:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - pro typ dokladu 438 - pekárna obrácena znaménka u MD/DAL

 

 

 

2011.12.30b / 13:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu - pro uživatele 112016

 

    - pro 438 - dekády Pekárna

 

      použit stejný algoritmus jako v uživatelském SQL

 

      SQL 100006 - Vratky či překlasifikace prodejen - pro účetní

 

      a generuje shodný výstup pro zaúčtování jako SQL 100006

 

      pro datumy do 31.12.2011 je použit koeficient 0.0909, od 1.1.2012 koeficient 0.1228,

      ten je nutné pro rok 2012 nastavit i v SQL 100006

 

 

 

2011.09.08a / 14:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - pro volbu 438 - dekády Pekárna - -139900/-132201/504302 (MD)

      se zpracovávají pouze doklady FZ - Zálohová faktura

 

 

 

2011.08.29a / 14:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - lze zvolit typ dokladu a zaúčtování:

 

      430 - dekády Ostrava - 139900/132201/395112, drogerie 113

      436 - dekády Hradec - 139900/132201//395115

      434 - dekády Uh. Brod - 139900/132201/395114

      438 - dekády Pekárna - -139900/-132201/504302 (MD)

      439 - dekády bourárna - 139900/132201/395906

 

      jméno exportního XML souboru do účetnictví je:

 

      SKL_ttt_ZatizeniMO_rrrrmmdd.xml

 

      kde ttt je typ účetního dokladu 430/436/434/438/439

 

      XML soubor je zatím možné zaslat do účtárny e-Mailem, připravujeme doručení

      přes novou webovou službu

 

 

 

2011.07.15a / 11:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML

 

    - pod tlačítkem Generuj XML doplněno zaškrtávací pole HD

     

      při zaškrtnutí je použita agenda skladu HD místo HR

 

 

 

2010.10.11a / 14:00

 

001) Účetnictví / Sestavy / XML / Zatížení maloobchodu

 

    - upraveno Generuj XML

 

      - do XML souboru se nedostanou střediska, u kterých neplatí

 

        Základ = Celkem cena bez DPH + Marže

 

        údaje o takovém středisku se zobrazí v hlášení a zaúčtování je nutné provést ručně

 

 

 

2010.06.09a / 17:00

 

002) Účto / Sestavy / XML - Zatížení maloobchodu

 

    - Generuj XML    

 

      - přehozeny strany MD/DAL

 

 

 

2010.05.27a / 00:00

 

002) Účto / Sestavy / XML - Zatížení maloobchodu

 

    - Generuj XML    

 

      Oprávnění: 8232 Účto - XML - Zatížení MO

 

    - je možné definovat typ účetního dokladu a účty pro zaúčtování,

      datum OD/DO a generovaný XML soubor

 

    - agenda a rok pro generování se berou z aktuálního přihlášení

 

    - typ dokladu VP a VR

 

    - před generováním se automaticky uzavřou případné neuzavřené doklady

      a zobrazí jejich seznam

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0