Zatížení prodejny

Comments (...)

2008.06.02c / 20:00

 

001) Pekárna - generování dokladů - zatížení prodejny

 

    - v řádku dokladu je v poli:

 

      CenaPalety ... doporučená prodejní maloobchodní cena včetně DPH

 

      HmotnostPaletyG ... marže DPC

 

      od této verze programu se doplňuje do pole hlavičky dokladu:

 

      CastkaPoslednihoSmiru ... suma celkem PC bez daně pro zatížení prodejny

 

                                je to

 

                                suma ( MnozstviMj * CenaPelety / 1.09 )

 

                                za všechny řádky dokladu, DPH je 9% na pečivo

 

    - pro již existující doklady je možné jednorázově nastavit pole

      CastkaPoslednihoSmiru v hlavičkách dokladů v SQL (NexusDB),

      pro agendu HP a měsíc 5 (HP85) a doklad VP - pro jiné měsíce

      a doklady stačí SQL upravit:

 

UPDATE HP8_X_VP

SET CastkaPoslednihoSmiru =

(

SELECT

   SUM(

      (CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety ELSE 0.0 END)+

      (CASE WHEN DPH=1 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.09 ELSE 0.0 END)+

      (CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.19 ELSE 0.0 END)

      ) SumaCelkemPCBezDane

FROM

   HP85Y_VP

WHERE 

   (HP85Y_VP.CisloDokladu=HP8_X_VP.CisloDokladu)

)

WHERE EXISTS

(

SELECT

   SUM(

      (CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety ELSE 0.0 END)+

      (CASE WHEN DPH=1 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.09 ELSE 0.0 END)+

      (CASE WHEN DPH=0 THEN MnozstviMJ*CenaPalety/1.19 ELSE 0.0 END)

      ) SumaCelkemPCBezDane

FROM

   HP85Y_VP

WHERE 

   (HP85Y_VP.CisloDokladu=HP8_X_VP.CisloDokladu)

)

 

      a následně nastavené hodnoty ověřit:

 

SELECT

   CisloDokladu,CastkaPoslednihoSmiru

FROM

   HP8_X_VP

ORDER BY

   CisloDokladu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0