Zaúčtování

Comments (...)

2007.04.26a / 08:00

 

001) Majetek

 

    - nová funkce včetně oprávnění:

 

      8539: MAJ - Podklady pro zaúčtování měsíčních účetních odpisů

 

      zvolí se měsíc

 

      sestava obsahuje obraty na jednotlivých účtech po střediscích (umístění),

      následují součty za analytické a syntetické účty

 

      současně se vygeneruje XML soubor určený pro import do účetnictví

      a XSL soubor pro prohlížení v Internet Exploreru, obojí v podadresáři \DATA:

 

      \DATA\manasuct.xsl

 

      \DATA\MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml

      ... příklad pro měsíc 1 pro agendu HR

 

      vygenerovaný XML soubor lze po kliknutí na modrý link po generování

      otevřít v Internet Exploreru

 

      import do účetních dokladů se provede v Účetní doklady / Import XML

 

    - Servis / Konfigurace / 1. Program / Majetek / Základní nastavení

 

      - doplněno pole:

 

        Typ dokladu pro zaúčtování měsíčních účetních dokladů

 

    - Příklad XML souboru pro import do účetnictví:

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="manasuct.xsl"?>

<manas:ucto xmlns:manas="http://www.manas.info/">

  <manas:uh00>

    <manas:uhsoubor>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</manas:uhsoubor>

    <manas:uhverzexml>2007.04.25a</manas:uhverzexml>

    <manas:uhverzemanas>2007.04.26a/08:00/NX</manas:uhverzemanas>

    <manas:uhtypdokladu>5</manas:uhtypdokladu>

    <manas:uhcislodokladu></manas:uhcislodokladu>

    <manas:uhdatumdokladu>26.04.2007</manas:uhdatumdokladu>

    <manas:uhpredmetoperace>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</manas:uhpredmetoperace>

    <manas:uhvs></manas:uhvs>

    <manas:uhks></manas:uhks>

    <manas:uhss></manas:uhss>

    <manas:uhpartner>0</manas:uhpartner>

    <manas:uhbankovniucet></manas:uhbankovniucet>

    <manas:uhcastkasaldo>0.0</manas:uhcastkasaldo>

    <manas:uhdatumuskzdpl>26.04.2007</manas:uhdatumuskzdpl>

    <manas:uhdatumsplatnosti>26.04.2007</manas:uhdatumsplatnosti>

    <manas:uhzakazka>0</manas:uhzakazka>

    <manas:uhpoznamka>0</manas:uhpoznamka>

    <manas:uhpc>2</manas:uhpc>

    <manas:uhuzivatel>255</manas:uhuzivatel>

    <manas:uhdatumxml>26.04.2007 08:02:21</manas:uhdatumxml>

    <manas:ur00>

      <manas:urucet>073201</manas:urucet>

      <manas:urstredisko>307</manas:urstredisko>

      <manas:urcastkamd>0.00</manas:urcastkamd>

      <manas:urcastkadal>44722.00</manas:urcastkadal>

      <manas:urdph>0</manas:urdph>

      <manas:urpoznamka>MAJ_Ucetni_Mesic_01_HR.xml</manas:urpoznamka>

    </manas:ur00>

  </manas:uh00>

</manas:ucto>

 

 

 

Podklady pro zaúčtování

 

Funkce vytvoří tiskovou sestavu (pro prohlížení na monitoru či pro tisk na tiskárně) obsahující podklady pro zaúčtování oprávek k aktuálnímu datu a stavu majetku v Evidenci majetku. Data k zaúčtování jsou setříděna podle účtů zadaných v jednotlivých kartách majetku při pořizování majetku do Evidence majetku.

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0