Zisk na POS

Comments (...)

FAQ - Zisk na POS

 

    Zisk je dostupný pouze ve funkci POS / Bilance POS.

 

    Funkce počítá bilanci POS tak, že vychází z počátečních

stavů zásob na začátku období, k nim přičítá příjmy a odečítá

výdeje během období a výsledkem je konečná zásoba na konci období

(ta se stává počáteční zásobou pro následující období) s výpočtem

průměrné zdrojové ceny (ceny pořízení) metodou váženého aritmetického

průměru za dané období, zatížení (prodej v ceně pořízení),

výnosu (zisku) a průměrné dosažené marže v procentech.

 

    Obdobím může být měsíc nebo i jednotlivý den - v tomto

případě je ale nutné zajisti návaznost KZ/PS (konečných zůstatků

= počátečních stavů následujícího období) v podobě generovaných

datových souborů PS (počátečních stavů) - platí pro lokální

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0