Změna agendy

Comments (...)

2016.05.24c / 15:00

 

001) Změna agendy - uživatel 112016

 

    - lépe ošetřeno přepínání agend POS (XX) a nePOS (ostatní)

 

    - POS agenda XX má konfiguraci v tabulce: XXA_PC00

 

      ostatní agendy (ty nejsou POS) v tabulce: Př.: HRr_PC00, kde r je označení roku

 

    - název tabulky s konfigurací je vidět zde:

 

      - Servis / Konfigurace - v okně zccela dole

 

      - F12 - Globální funkce - v okně nahoře uprostřed

 

 

 

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0