Zobrazení stavu účtu

Comments (...)

2005.06.30a / 00:00

 

020) Zobrazení stavu účtu

 

    - oprávnění 8249

 

    - funkce je dostupná v:

 

      - Řádky účetních dokladů - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

 

      - Účtová osnova - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

        - dostupné odkudkoliv pomocí Ctrl + F3

        - stejná funkce na poli Číslo

 

      - Platby - pole Účet platby - pravé tlačítko myši / Zůstatek účtu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0