ZP

Comments (...)

2008.06.26a / 10:00

 

001) Mzdy

 

    - sestava 121 - Zdravotní pojištění

 

      - doplněno zaškrtávací pole

 

        - I zaměstnanci bez vyměřovacího základu

 

      - doplněna ZP Škoda a Agel

 

 

 

2007.11.10a / 10:00

 

003) Mzdy

 

    - upraven výpočet ZP u SLOM 514/515

 

 

 

2007.09.06a / 10:00

 

002) Mzdy - upraven výpočet ZP+SP pro mzdu < 400 Kč

 

 

 

2007.08.29b / 15:00

 

002) Mzdy

 

    - upraveno generování mezd pro vyměřovací základ mzdy menší než 400 Kč

 

      - vyměřovací základ ZP a SP není nulový

 

    - projeví se až u generování mezd aktuálního měsíce

 

 

 

2007.07.20a / 12:00

 

001) Mzdy - Sestava 121 - ZP

 

    - okno s výběrem zdravotní pojišťovny lze kromě stisknutí klávesy Esc

      ukončit i výběrem ukončení kliknutím myši

 

 

 

2007.07.03a / 00:00

 

001) Mzdy

 

    - sestava 121 - Přehled ZP

 

      - po tisku sestavy návrat na volbu jiné zdravotní pojišťovny, ukončení

        po Esc

 

 

 

2007.05.07b / 22:00

 

002) Mzdy

 

    - Poznámka k sestavě 121 - Zdravotní pojištění

 

      - v kartě zaměstnance musí být zaměstnanci přiřazena konkrétní zdravotní

        pojišťovna a v poli Osobní údaje / Osobní číslo HPP musí být uvedeno

        stejné číslo jako Osobní číslo (OSCP)

 

 

 

2005.10.01a / 09:00 BETA

 

008) Mzdy

 

    13) sestava

        Prehled o platbe pojistneho na ZP dle pojistoven

 

        ===> za zvolenou pojistovnu zarazeno na konec

             sestavy 121 - Zdravotni pojisteni

 

             vytiskne se za zadany Mesic do

 

    14) sestava

        Odvod pojistneho na ZP za rok

 

        ===> za zvolenou pojistovnu zarazeno na konec

             sestavy 121 - Zdravotni pojisteni

 

             vytiskne se za zadane Mesice od/do

 

 

 

2005.04.04a / 14:00

 

02) Mzdy

 

   - v kartě zaměstnance v záložce ZP doplněna volba pro

 

     ZP z doplatku do minimální mzdy platí:

 

     4 - NEPOČÍTAT

 

     ... ZP se nedopočítává do 970 Kč

 

 

 

2005.02.16b / 10:00

 

01) MZDY

 

   - v kartě zaměstnance v záložce ZP doplněna volba

 

     ZP z doplatku do minimální mzdy platí:

 

     a) zaměstnanec

     b) zaměstnanec i zaměstnavatel

     c) zaměstnavatel

 

     zohledněno krácení minimální mzdy

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0