Zrychlené odpisy

Comments (...)

2009.12.07b / 12:00

 

004) Majetek - zrychlené odpisy

 

    Na základě schválené změny zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

    lze hmotný majetek zařazený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 ve skupině

    1 resp. 2 odepsat za 12 resp. 24 měsíců (1. rok 60%, 2. rok 40%),

    od následujícího měsíce, odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru

 

    do Účetnictví / Evidence majetku / Číselník typů odpisů doplňte

    2 nové typy odpisů:

 

    Číslo: 200911   Název: 1.1.2009-30.6.2010 skupina 1

 

    Číslo: 200912   Název: 1.1.2009-30.6.2010 skupina 2

 

    nic jiného není nutné vyplňovat, odpisy jsou počítány Přímo programem

 

    v kartách odpovídajícího majetku potom nastavte:

 

    Odpisy Daňové / typ odpisu

 

    200911 pro skupinu odpisování 1 nebo 200912 pro skupinu odpisování 2

 

    poté spusťte:

 

    Účetnictví / Evidence majetku / Generování odpisů

 

    nejprve se vypočítá měsíční odpis a ten se zaokrouhlí na celé koruny

    nahoru a ten se pak násobí počtem měsíců pro výpočet ročního odpisu

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0