Zvuková signalizace

Comments (...)

FAQ - POS - zvuková signalizace chybně zadaného vstupu

 

1) na PC musí být zvuková karta s připojenými reproduktory

 

2) Servis / Konfigurace / 1.Program / Program / Animace, zvuk

 

  vlevo dole zvolte v Přehrát přes: 1 = zvuková karta

 

  nahoře nastavte 4 pole:

 

  WAV pípni

  WAV siréna

  WAV sklad/POS

  WAV sklad/POS - nulová cena zboží

 

  u každého pole zvolte Vyber a postupně do polí vyberte:

 

  pipni

  sirena

  hlasitejsi

  sirenanenicena

 

  a potom u každého z polí zvolte Přehraj - z reproduktorů musí být slyšet

  zvolený zvukový signál

 

  můžete si nastavit i vlastní zvukové signály

 

 

 

2008.08.26a / 10:00

 

001) Úprava pro uživatele 112016

 

    - upraveno nastavení wav souborů v konfiguraci

 

      -

      sirena.wav

      hlasitejsi.wav

      sirenanenicena.wav

 

 

 

2008.08.25d / 19:00

 

002) Do distribuce doplněny (jsou i součástí UPDATE) wav soubory pro výrazné

    zvukové znamení na POS

 

    hlasitejsi.wav

    sirena.wav

    sirenanenicena.wav

 

    pro uživatele 112016 se automaticky nastaví do parametrů

 

    Servis / Konfigurace / 1. program ... / Program / Animace ...

 

    - WAV sklad/POS

 

 

 

2008.08.25b / 17:00

 

001) Servis / Konfigurace / 1. program ... / Program / Animace ...

 

    - lze nastavit parametr

 

      WAV sklad/POS

 

      přehraje se nastavený WAV soubor při různých akcích na skladě, pokud

      je tento parametr nastaven

 

 

 

2008.01.23a / 12:00

 

001) Upravena práce se zvuky

 

    pro správnou zvukovou signalizaci přes zvukovou kartu nastavte v

 

    Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

    - Přehrát přes nastavte na 1 - zvuková karta

 

    - do následujících polí nastavte wav soubory pro jednotlivé typy

      signalizace

 

      WAV Pípni ... např. sejmutí EAN

      WAV Siréna ... např. sejmutí neznámého EAN na POS

      WAW POS nulová cena zboží

 

      pole WAW POS je nyní nepoužito

 

 

 

2008.01.18a / 10:00

 

001) Upravena práce se zvuky - zvukové znamení by se mělo ozvat vždy

 

    pro ověření správného nastavení doplněny testy zvuků do globálních

    funkcí - dostupné kdekoliv v programu na klávesu F12, bez oprávnění,

    v záložce Akce

 

    funkce se spustí kliknutím, dvojklikem nebo po Enter na vybrané

    funkci

 

    po spuštění každé z dále uvedených funkcí by se mělo ozvat nějaké

    zvukové znamení - pokud ne, zkontrolujte nastavení v:

 

    Servis / Konfigurace / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

    TEST Zvuku - Pípnutí 1 {102}

    TEST Zvuku - Pípnutí 2 {103}

    TEST Zvuku - Pípnutí 3 {104}

    TEST Zvuku - Siréna 1 {105}

    TEST Zvuku - Siréna 2 {106}

    TEST Zvuku - Siréna 3 {107}

    TEST Zvuku - Siréna 4 {108}

    TEST Zvuku - Siréna při nulové ceně zboží {109}

    TEST Zvuku - WAV POS {110}

    TEST Zvuku - WAV POS při nulové ceně zboží {111}

 

 

 

2007.12.29a / 16:00

 

001) Konfigurace - nastavení melodie

 

    - upraveno

 

 

 

2006.04.11b / 13:00

 

002) Definování melodie

 

    - v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

      - volbu nástroje pro MIDI lze provést i samotným kliknutím na nástroj

 

 

 

2006.04.11a / 06:00

 

001) Definování melodie

 

    - v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

      - soustředěny všechny parametry týkající se animace a zvuku v programu

 

      - lze zvolit - Přehrát přes

 

        0 - PC reproduktor

        1 - Zvukovou kartu

        2 - MIDI

 

      - pro použití MIDI doplněna funkce Test MIDI, která ověří, zda je

        na počítači MIDI podporováno

 

        a lze vybrat ze 128 hudebních nástrojů a dalších  47 bicích

        (dvojklikem na zvolený nástroj nebo tlačítkem)

 

        1 : AcousticGrandPiano

        2 : BrightAcousticPiano

        3 : ElectricGrandPiano

        4 : HonkyTonkPiano

        5 : ElectricPiano1

        6 : ElectricPiano2

        7 : Harpsichord

        8 : Clavinet

        9 : Celesta

        10 : Glockenspiel

        11 : MusicBox

        12 : Vibraphone

        13 : Marimba

        14 : Xylophone

        15 : TubularBells

        16 : Dulcimer

        17 : DrawbarOrgan

        18 : PercussiveOrgan

        19 : RockOrgan

        20 : ChurchOrgan

        21 : ReedOrgan

        22 : Accordion

        23 : Harmonica

        24 : TangoAccordion

        25 : AcousticNylonGuitar

        26 : AcousticSteelGuitar

        27 : JazzElectricGuitar

        28 : CleanElectricGuitar

        29 : MutedElectricGuitar

        30 : OverdrivenGuitar

        31 : DistortionGuitar

        32 : GuitarHarmonics

        33 : AcousticBass

        34 : FingeredElectricBass

        35 : PickedElectricBass

        36 : FretlessBass

        37 : SlapBass1

        38 : SlapBass2

        39 : SynthBass1

        40 : SynthBass2

        41 : Violin

        42 : Viola

        43 : Cello

        44 : Contrabass

        45 : TremoloStrings

        46 : PizzicatoStrings

        47 : OrchestralHarp

        48 : Timpani

        49 : StringEnsemble1

        50 : StringEnsemble2

        51 : SynthStrings1

        52 : SynthStrings2

        53 : ChoirAahs

        54 : VoiceOohs

        55 : SynthVoice

        56 : OrchestraHit

        57 : Trumpet

        58 : Trombone

        59 : Tuba

        60 : MutedTrumpet

        61 : FrenchHorn

        62 : BrassSection

        63 : SynthBrass1

        64 : SynthBrass2

        65 : SopranoSax

        66 : AltoSax

        67 : TenorSax

        68 : BaritoneSax

        69 : Oboe

        70 : EnglishHorn

        71 : Bassoon

        72 : Clarinet

        73 : Piccolo

        74 : Flute

        75 : Recorder

        76 : PanFlute

        77 : BlownBottle

        78 : Shakuhachi

        79 : Whistle

        80 : Ocarina

        81 : SquareLead

        82 : SawtoothLead

        83 : CalliopeLead

        84 : ChiffLead

        85 : CharangLead

        86 : VoiceLead

        87 : FifthsLead

        88 : BassandLead

        89 : NewAgePad

        90 : WarmPad

        91 : PolySynthPad

        92 : ChoirPad

        93 : BowedPad

        94 : MetallicPad

        95 : HaloPad

        96 : SweepPad

        97 : SynthFXRain

        98 : SynthFXSoundtrack

        99 : SynthFXCrystal

        100 : SynthFXAtmosphere

        101 : SynthFXBrightness

        102 : SynthFXGoblins

        103 : SynthFXEchoes

        104 : SynthFXSciFi

        105 : Sitar

        106 : Banjo

        107 : Shamisen

        108 : Koto

        109 : Kalimba

        110 : Bagpipe

        111 : Fiddle

        112 : Shanai

        113 : TinkleBell

        114 : Agogo

        115 : SteelDrums

        116 : Woodblock

        117 : TaikoDrum

        118 : MelodicTom

        119 : SynthDrum

        120 : ReverseCymbal

        121 : GuitarFretNoise

        122 : BreathNoise

        123 : Seashore

        124 : BirdTweet

        125 : TelephoneRing

        126 : Helicopter

        127 : Applause

        128 : Gunshot

 

        bicí nástroje:

 

        129 : Perkuse/AcousticBassDrum

        130 : Perkuse/BassDrum1

        131 : Perkuse/SideStick

        132 : Perkuse/AcousticSnare

        133 : Perkuse/HandClap

        134 : Perkuse/ElectricSnare

        135 : Perkuse/LowFloorTom

        136 : Perkuse/ClosedHiHat

        137 : Perkuse/HighFloorTom

        138 : Perkuse/PedalHiHat

        139 : Perkuse/LowTom

        140 : Perkuse/OpenHiHat

        141 : Perkuse/LowMidTom

        142 : Perkuse/HiMidTom

        143 : Perkuse/CrashCymbal1

        144 : Perkuse/HighTom

        145 : Perkuse/RideCymbal1

        146 : Perkuse/ChineseCymbal

        147 : Perkuse/RideBell

        148 : Perkuse/Tambourine

        149 : Perkuse/SplashCymbal

        150 : Perkuse/Cowbell

        151 : Perkuse/CrashCymbal2

        152 : Perkuse/Vibraslap

        153 : Perkuse/RideCymbal2

        154 : Perkuse/HiBongo

        155 : Perkuse/LowBongo

        156 : Perkuse/MuteHiConga

        157 : Perkuse/OpenHiConga

        158 : Perkuse/LowConga

        159 : Perkuse/HighTimbale

        160 : Perkuse/LowTimbale

        161 : Perkuse/HighAgogo

        162 : Perkuse/LowAgogo

        163 : Perkuse/Cabasa

        164 : Perkuse/Maracas

        165 : Perkuse/ShortWhistle

        166 : Perkuse/LongWhistle

        167 : Perkuse/ShortGuiro

        168 : Perkuse/LongGuiro

        169 : Perkuse/Claves

        170 : Perkuse/HiWoodBlock

        171 : Perkuse/LowWoodBlock

        172 : Perkuse/MuteCuica

        173 : Perkuse/OpenCuica

        174 : Perkuse/MuteTriangle

        175 : Perkuse/OpenTriangle

 

      - doplněny funkce pro výběr WAV souborů

 

 

 

2006.04.09b / 12:00

 

001) Definování melodie

 

    - v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

      lze zaškrtnutím zvolit, zda se bude melodie přehrávat přes reproduktor

      počítače (zaškrtnuto) nebo přes zvukovou kartu (nezaškrtnuto)

 

    - parametr Doba trvání celé noty v ms je nyní lokální a na každém

      počítači tak lze nastavit, zda se bude přehrávat:

 

      .wav soubor / melodie / standardní trylek

 

      přes:

 

      PC reproduktor (naplatí pro .wav) / zvukovou kartu  

 

      a definovat samostatně jak .wav soubor, tak melodii i její tempo

      (nastavením doby trvání celé noty)

 

 

 

2006.04.09a / 09:00

 

001) Konfigurace / 2. Sklad, POS / Doklady #2

 

    WAV sklad/POS - nulová cena zboží

 

    nastavený .wav soubor se přehraje při nulové ceně zboží

 

 

 

2006.04.08b / 19:00

 

001) Definování melodie trylku (sirény)

 

    - v Konfiguraci / 1. Program, ostatní moduly / Program / Animace, zvuk

 

      lze nastavit melodii pro sirénu i sirénu 2 (při nulové ceně MJ zboží)

 

      nastaví se doba trvání celé noty v milisekundách, implicitně 1.000 ms

 

      melodie se zadá jako posloupnost not oddělených mezerami:

 

      C C# D D# E F F# G G# A A# H

 

      každá nota může být v 11-oktávách, např. C:

 

      C-2, C-1, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

 

      komorní A (440 Hz) odpovídá notě A1

 

      půlová nota se zadá jako C/2, čtvrťová jako C/4 atd.

 

      lokální parametr má přednost před síťovým, na každém počítači tak lze

      definovat jiné melodie

 

    - příklady zápisu melodií:

 

      Kočka leze dírou

      C/4 D/4 E/4 F/4 G/2 G/2 A/2 A/2 G/2

 

      Já do lesa nepojedu

      C/4 E/4 G/2 G/2 C1/4 C1/4 G/2 G/2

 

      Hoří, hoří

      C/2 F C/2 F

 

      Skákal pes, přes oves

      G/4 G/4 E/2 G/4 G/4 E/2 G/4 G/4 A/4 G/4 G/2 F/2

 

      Pec nám spadla ¨

      C dur

      G/4 E/4 E/4 E/4 G/4 E/4 E/4 E/4 G/4 G/4 A/4 G/4 G/4 F/4 F/2

      D dur

      A/4 F#/4 F#/4 F#/4 A/4 F#/4 F#/4 F#/4 A/4 A/4 H/4 A/4 A/4 G/4 G/2

 

      trylek:

      A1/8 A2/8 E3/8 A3/8 C#4/8 E4/8

 

      trylek obrácený:

      E4/8 C#4/8 A3/8 E3/8 A1/8

 

      trylek dlouhý:

      A1/8 A2/8 E3/8 A3/8 C#4/8 E4/8 C#4/8 A3/8 E3/8 A1/8

 

      tramtaradá:

      C2/4 E2/4 G2/4 C3

 

      Rammstein, Ohne Dich

      C/2 C/2 C/2 C/2 C/2 D/2 D#/2 C/2 D/1.5 D#/4 D

 

 

 

2005.09.12b / 19:00 BETA

 

001) Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady #2

 

    - doplněno pole WAV sklad/POS

 

      po zadání jména souboru wav se tento soubor přehraje po zadání řádku

      dokladu - na skladě/POS i v POS NEW

 

    - doplněna funkce Hraj pro přehrátí zadaného wav souboru

 

 

 

2002.12.14a / 00:30

 

03) WAV

 

   - Konfigurace / Další / Doklady #3

 

     WAV pípni ... soubor WAV nahrazující pípnutí

     WAV siréna ... soubor WAV nahrazujíc sirénu (trylek)

 

     test:

 

     Nápověda / Test pípni

                Test siréna

 

 

 

01.12.2001a/12:00

 

Upraveno pípání při pořízení dokladu

Doplněny funkce: Servis / Testy / Pípnutí a Trylek

pro ověření zvukových upozornění

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0