Zvýšení Cena02

Comments (...)

2009.03.31a / 06:00

 

002) Servis / Konfigurace / 3. Program / POS / POS

 

    - nový parametr

 

      E-mail pro odeslání zvýšení Cena02

 

      na tento E-mail se odešle soubor se zvýšenými prodejními cenami - Cena02

 

003) POS / Zvýšení Cena02 E-mailem - POUZE verze pro NexusDB

 

    - doplněno oprávnění:

 

      8683 Zvýšení Cena02 E-mailem

 

    - pokud je nastaven parametr

 

      E-mail pro odeslání zvýšení Cena02

 

      funkce provede následující činnosti:

 

      1) v kartě zboží srovná pole Cena02 (prodejní MO cena s DPH) s polem Cena25

         (předchozí prodejní MO cena s DPH)

 

      2) pro všechna zboží, u kterých od předchozího spuštění došlo ke zvýšení

         Cena02 oproti Cena25 zapíše zvýšenou cenu do Cena25 a vygeneruje zápis

         do souboru Cena02-RRRRMMDD-HHMMSS.CSV na Plochu Windows se strukturou:

 

        číslozboží;názevzboží;dph;cena02

 

         z Plochy Windows je možné soubor odeslat opakovaně ručně, starší

         soubory je možné ručně na Ploše Windows zrušit

 

      3) nakonec tento soubor odešle na E-mail pro odeslání zvýšení Cena02

 

      při prvním spuštění se nastaví Cena25 na aktuální hodnoty Cena02

 

      pokud dojde ke snížení Cena02, je nová hodnota zapsána i do pole Cena25,

      výstup se ale negeneruje, až při následném zvýšení Cena02

 

      po spuštění funkce JE NUTNÉ VYČKAT až do jejího ukončení a zobrazení

      informačního hlášení o počtu změněných cen a následného informačního

      okna o odeslání E-mailu, pokud došlo ke zvýšení Cena02, po celou dobu

      je vlevo dole zobrazeno červené Pracuji

 

      Příklad generovaného souboru:

 

      Cena02-20090331-073546.CSV

 

      104902;Pivo Braník výč. 0,5l;19;8.00

 

Comments (...)

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0